بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - روحانی: باز هم برنامه 100 روزه خواهم داشت