خال خالی چت | شما چت | عسل چت | باران چت | چت روم - از «فضای کسب و کار سه سال بدون تغییر» تا «بی‌حالی بهاری بازار خودرو»
بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - از «فضای کسب و کار سه سال بدون تغییر» تا «بی‌حالی بهاری بازار خودرو»

ایران

بازار