بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - مجلس سختی کار آتش‌نشانان را تصویب کند