بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - واکنش وزیر اقتصاد به تعمدی‌بودن افزایش نرخ ارز