بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - فدراسیون فوتبال حضورشجاعی وحاج‌صفی مقابل تیم رژیم صهیونیستی را محکوم کرد