بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - سئول: موشک قاره پیما حامل کلاهک هسته ای کره شمالی خط قرمز است