بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - هدف ترامپ خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی است