بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - پیونگ‌یانگ کشته‌شدن مردم در سایت‌اتمی را رد کرد

حادثه

کشته