بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - واشنگتن: اعتراضات در ایران ادامه دارد/ کشتار و بازداشت معترضان را به شدت محکوم می کنیم

ایران