بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - واکنش علیخانی به شوخی‌های لیسانسه‌ها