بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - آیا رئیس جمهور امشب «مکدر» به تلویزیون خواهد آمد؟!