بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - دو کشته و چندین مجروح، حاصل واژگونی پل عابر پیاده در شهرستان پاکدشت

کشته