بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - انقلابی‌گری کله‌شقی متحجرانه نیست/اگر مردم نبودند، روحانیت به تنهایی چه کاری می‌توانست بکند؟ /بنا نبود یک دوره حکومت کنیم و تمام شود