بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - افشای راز یارانه ای احمدی‌نژاد