بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - مشکل دلار سفته‌بازی عده‌ای خاص بود