بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - فدراسیون فوتبال چقدر برای خرید۸تخته فرش نفیس خرج کرد؟