بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - نتانیاهو به اردوغان: به ما درس اخلاق نده