بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - کره شمالی آمریکا را به لغو دیدار با کیم و ترامپ تهدید کرد/ نشست سران دو کره لغو شد