خال خالی چت | شما چت | عسل چت | باران چت | چت روم - کره شمالی آمریکا را به لغو دیدار با کیم و ترامپ تهدید کرد/ نشست سران دو کره لغو شد
بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - کره شمالی آمریکا را به لغو دیدار با کیم و ترامپ تهدید کرد/ نشست سران دو کره لغو شد