خال خالی چت | شما چت | عسل چت | باران چت | چت روم - موگرینی: اتحادیه اروپا مصمم به حفظ برجام است
بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - موگرینی: اتحادیه اروپا مصمم به حفظ برجام است

ایران

اتحادیه