خال خالی چت | شما چت | عسل چت | باران چت | چت روم - خروج آمریکا از برجام؛ شکست یا پیروزی؟/برجام حرکت ظریف دیپلماسی بود که آمریکا را خلع سلاح کرد
بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - خروج آمریکا از برجام؛ شکست یا پیروزی؟/برجام حرکت ظریف دیپلماسی بود که آمریکا را خلع سلاح کرد

ایران

ملت

سیاسی