بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - رقیب جدید لاریجانی برای ریاست مجلس/ قومیت ها، تأثیر زیادی در انتخاب رئیس دارند

مجلس