خال خالی چت | شما چت | عسل چت | باران چت | چت روم - از «بیشترین رشد شاخص کل بورس در یک ماه» تا «اضافه شدن ۸ کالا به لیست ممنوعه خرید کالای خارجی»
بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - از «بیشترین رشد شاخص کل بورس در یک ماه» تا «اضافه شدن ۸ کالا به لیست ممنوعه خرید کالای خارجی»

بازار

تحریم