بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - از «واکنش فروشنده‌ها به مکث خریداران مسکن» تا «بانک‌های آلمانی به دنبال دور زدن تحریم های آمریکا»

ایران

بازار

تحریم