بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - آیا قانع نشدن مجلس از پاسخ روحانی معنایش تخطی رئیس‌جمهور از قانون است؟!

قوانین

قانون

مجلس