بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - آیا تلگرام طلایی و هاتگرام فیلتر می‌شوند؟