بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - واکنش سخنگوی شورای نگهبان به نامه اخیر کروبی