بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - برخی می‌خواهند همه مشکلات را گردن دولت بیندازند