بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - دور لیوان‌های یکبار مصرف شفاف را خط بکشید