بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - چرا کارگر چاه نفت مالیات بر حقوق می‌دهد؛ اما محمدرضا گلزار معاف است؟!

قوانین