بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - علائمی که به شما هشدار میدهد ریفلاکس معده دارید